• Hrvatski
  • English

Brošure, prospekti, katalozi

Prospekti, brošure i katalozi potrebni su svakome tko želi promovirati svoje usluge, proizvode, događanja... 
Služe za informiranje, oglašavanje te povećanje prodaje proizvoda i usluga. 
Raznih su formata, opsega, raznih načina uveza, presavijanja.

 

brosure brosure unutarnja