• Hrvatski
  • English

Grafička priprema

Grafička priprema ili Desktop Publishing je faza u kojoj se gotova dizajnerska rješenja pripremaju za tisak.

Naš profesionalni DTP tim gotov dizajn priprema za tisak u skladu s tehnikom tiska koja će se koristiti te doradom proizvoda.

Time omogućujemo postizanje maksimalne kvalitete za potrebnu vrstu tiska.

Često se događa da klijenti koji sami rade dizajn donesu dizajnersko rješenje proizvoda misleći da su ujedno predali i dokument pripremljen za tisak.

Ukoliko materijale za tisak pripremate sami, molimo Vas da priprema za tisak bude pripremljena prema slijedećim uputama:

  • boje trebaju biti definirane kao CMYK mode
  • rezolucija 300 dpi-a
  • tekst pretvoren u krivulje
  • označene rezne linije i linije dorade (presavijanja, perforacije, iscrtana štanca..)
  • ukoliko na dokumentu boja ide do ruba papira, u živi rez, potrebno je dodati napust sa svih strana 3 mm preko ruba završenog formata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Gotovu grafičku pripremu možete poslati u pdf formatu.

 

priprema za tisak