• Hrvatski
  • English

Prijelom knjiga, časopisa

Izrađujemo sve vrste prijeloma knjiga, časopisa, godišnjaka, monografija ili godišnjih izvješća, po Vašim zahtjevima. Pri tom možemo upotrijebiti
Vaš layout (dizajn izgleda prijeloma) ili Vam ponuditi naša grafička rješenja. Uobičajeno je da Vam u fazi izrade grafičkih rješenja prezentiramo
nekoliko varijanti kako biste se što lakše odlučili.

Za pripremu prijeloma Vaš zadatak je pripremiti lektorirane materijale i pripadajuće elemente (slike, ilustracije i dr.). Sve ostalo prepustite nama.
Po potrebi i po prethodnom dogovoru moguće je da Vam organiziramo i lekturu, prijevode vašeg teksta kao i izradu ilustracija odn. organiziramo
fotografiranje ili kupnju postojećih fotografija po potrebi.