• Hrvatski
  • English

grafička priprema

Grafička priprema ili Desktop Publishing je faza u kojoj se gotova dizajnerska rješenja pripremaju za tisak.

Pretplati se na grafička priprema