• Hrvatski
  • English

cmyk

Grafička priprema ili Desktop Publishing je faza u kojoj se gotova dizajnerska rješenja pripremaju za tisak.

Pretplati se na cmyk