• Hrvatski
  • English

živi rez

Grafička priprema ili Desktop Publishing je faza u kojoj se gotova dizajnerska rješenja pripremaju za tisak.

Pretplati se na živi rez