• Hrvatski
  • English

Vizitke, memorandumi, kuverte

Osnovne poslovne tiskanice koje svakoj tvrtci trebaju su:

  • memorandumi, kuverte, posjetnice, kuverte
  • dostavnice, otpremnice, računi, radni nalozi
  • mape, šmir blokovi - blokovi za pisanje koji sadrže sve potrebne informacije tvrtke

 

memorandum_kuverta_vizitka